Tượng Lòng Chúa Thương Xót

Tượng lòng Chúa Thương xót

Chất liệu: composite