Mẫu bàn thờ rộng 120cm, tượng 2 bên cao 40cm, thánh giá 60cm