bàn thờ công giáo ngang 100cm, bộ tượng 2 bên 40cm, thánh giá 60cm