Bộ bàn thờ gỗ pơmu rộng 100cm, tượng 2 bên 40cm, thánh giá 60cm