Mẫu bàn thờ Chúa hình bàn tay nghệ thuật, họa tiết đục thủ công