Tượng sầu bi – Đồi Canvê TC22

Danh mục: Tượng composite