Tượng thánh phanxico composite TC40

Tượng thánh phanxico mã số TC40

Kích thước: cao 50cm

Chất liệu: composite