Bàn thờ Chúa gỗ trai BT82

Bàn thờ mã số BT82

Chất liệu: gỗ trai