Bàn thờ nghệ thuật bệ rời BT70

Bàn thờ nghệ thuật bệ rời mã số BT70

Chất liệu gỗ trai

Kích thước: liên hệ