Bàn Thờ Gỗ Gốc Cây Nghệ Thuật BT66

*Tổng không gian đặt bàn thờ gỗ gốc cây BT66

 Kích thước: rộng 150cm – cao 200cm

Chất liệu: gỗ Chai quí hiếm