Nhà khách ở Hà Nội NK07

Tòa công giáo mã số NK07

Chất liệu: gỗ dổi sơn thếp vàng