Kệ Bàn Thờ Chúa BT64

Chi tiết mẫu kệ bàn thờ Chúa BT64

*Kích Thước:

  • kệ nhỏ 2 bên rộng 30, cao 40.
  • Kệ to ở giữa rộng 40 cao 50.

*Chất liệu: gỗ pơmu cao cấp