BÀN THỜ CHÚA BT07

-Kích thước và giá bán: liên hệ

-Chật liệu gỗ: gỗ pơmu