Kệ bàn thờ chúa đơn giản bằng gỗ pơmu tượng cao 30cm TT05

Mẫu kệ bàn thờ Chúa đơn giản TT05

Kích thước: tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse cao 30cm, tượng Chúa cao 30cm còn thánh giá 60cm

Chất liệu: Toàn bộ bàn thờ và kệ bằng gỗ pơmu cao cấp

Giá bán: 4.250.000 VNĐ