Kinh lòng thương xót Chúa
Long Thuong Xot Chua

Kinh lòng thương xót Chúa

Nội dung kinh cầu lòng thương xót Chúa Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dù sự khốn nạn…

0 Comments