Cách bỏ ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và lá hợp lí

Chúa Nhật lễ lá được cử hành trước ngày Chúa Nhật Phục Sinh, mở đầu Tuần Thánh. Cả bốn sách Tin Mừng đều đề cập đến sự kiện này (Mc11,1-11, Mt21,1-11, Lc 19,28-44, Ga12,12-19) về việc Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem vào những ngày trước khi chịu khổ hình. Chúa Giêsu vốn nghèo khó, […]