Lưu trữ thẻ: bữa tiệc ly

Leonardo da Vinci và những điều đặc biệt trong bức “Bữa tiệc cuối cùng”

Leonardo da Vinci và những điều đặc biệt trong bức “Bữa tiệc cuối cùng”

“Bữa tiệc cuối cùng” hay “Bữa tiệc ly” (Tiếng Ý: Il Cenacolo hay L’Ultima Cena), là bức họa vô cùng nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Tác phẩm được sáng tác vào khoảng năm 1495 đến 1498, miêu tả trai phòng của Tu viện Santa Maria ở thành phố Milano. Trong kỳ này, […]

10 Điều Về Bữa Tiệc Ly

10 Điều Về Bữa Tiệc Ly

Chuyện về Bữa Tiệc Ly luôn thú vị để thảo luận về những chuyện xảy ra trong ngày đó để hiểu thêm về Chúa Giêsu và Kitô giáo.    Ngài không chỉ hy sinh mạng sống vì đại sự mà Ngài còn không cho phép sự thù hận hoành hành. Chúng ta hãy nhìn vào […]