bữa tiệc ly

Leonardo da Vinci và những điều đặc biệt trong bức “Bữa tiệc cuối cùng”

Leonardo da Vinci và những điều đặc biệt trong bức “Bữa tiệc cuối cùng”

“Bữa tiệc cuối cùng” hay “Bữa tiệc ly” (Tiếng Ý: Il Cenacolo hay L’Ultima Cena), là bức họa vô cùng nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Tác phẩm được sáng tác vào khoảng năm 1495 đến 1498, miêu tả trai phòng của Tu viện Santa Maria ở thành phố Milano. Trong kỳ này, …

Leonardo da Vinci và những điều đặc biệt trong bức “Bữa tiệc cuối cùng” Read More »