Một số mẫu bàn thờ Công giáo đã thi công cho khách hàng tại Nam Định.