Tượng thánh Vinh sơn composite TC50

Tượng thánh Vinh sơn mã số TC50

Kích thước: cao 40cm

Chất liệu: composite