Tượng Thánh Giuse bế Chúa bằng gỗ dổi sơn màu

Tượng Thánh Giuse bằng gỗ dổi

Kích thước: theo yêu cầu

Chất liệu: gỗ dổi sơn màu