Tượng Thánh Giuse Bằng Đồng Vàng TĐ05

Tượng thánh Giuse bằng đồng mã số TĐ05.

Kích thước: cao 30cm.

Giá bán: liên hệ.