Tượng Thánh Gioan dắt chiên

Tác phẩm tượng Gioan dắt chiên bằng gỗ mít

Chất liệu: gỗ mít tự nhiên

Kích thước: tượng cao 120cm