Tượng Lòng thương xót Chúa cao 60cm bằng gỗ sơn màu