Tượng Giuse và Chúa hài đồng cỡ nhỏ

Tượng thánh Giuse và Chúa hài đồng bằng gỗ cỡ nhỏ để ô tô, bàn làm việc

Kích thước: cao 15cm

Gỗ pơ mu