Tượng gia đình thánh gia bằng đồng TĐ07

Tượng gia đình Thánh Gia bằng đồng mã số TĐ07

Chi tiết: Tượng Thánh giá cao 70cm, tượng Giuse, Đức Mẹ cao 40cm

Chất liệu: đúc từ đồng nguyên chất