Tượng Đức Mẹ Mini 01

Tượng Đức Mẹ Maria bằng gỗ pơ mu

Cao 15cm

Để bàn làm việc, xe ô tô