Tượng Đức Mẹ bằng đồng TĐ10

Tượng Đức Mẹ bằng đồng mã số TĐ10

Kích thước: cao 30cm

Chất liệu: đúc từ đồng nguyên chất