Tượng Đức Mẹ bằng đồng cao 3m

Tượng Đức Mẹ bằng đồng

Chất liệu: đồng nguyên chất

Kích thước: cao 300cm

Giá bán: liên hệ