Tượng công giáo – Đức Mẹ lộ đức bằng gỗ TC42

Tượng công giáo – Đức Mẹ lộ đức bằng gỗ  TC42

Chất liệu: gỗ pơ mu tự nhiên

Kích thước: cao 50cm