Tượng Chúa Chuộc Tội – Đức Mẹ Maria – Thánh Giuse Bằng Đồng

Tượng Chúa chuộc tội, Đức Mẹ, Thánh Giuse bằng đồng cao cấp

Chất liệu: Đúc thủ công 100% bởi các nghệ nhân làng nghề

Chất liệu: đồng nguyên chất