Tòa Công Giáo BT44

Chi tiết tòa gỗ Công Giáo BT44

*Kích Thước : rộng 90cm – cao 135cm

*Chất liệu: gỗ pơmu