Kệ bàn thờ Chúa ở Hà Tĩnh

Mã sản phẩm BT88

Kệ 2 bên kích thước: 20x30cm, kệ giữa kích thước 20x40cm. Tượng 2 bên cao 40cm. Thánh giá cao 60cm

Chất liệu: toàn bộ sản phẩm được điêu khắc từ gỗ pơ mu