Bộ tượng đồng Công Giáo để bàn thờ TĐ09

Bộ tượng công giáo bằng đồng để bàn thờ mã số TĐ09

Tượng Đức Mẹ và thánh Giuse cao 30cm. Tượng thánh giá cao 55cm

Chất liệu đồng