Bộ tượng Chúa, Đức Mẹ bằng gỗ để bàn thờ TC35

Bộ tượng Chúa, Đức Mẹ để bàn thờ TC35

Chất liệu: gỗ pơ mu tự nhiên

Kích thước: Tượng 2 bên cao 40, Thánh giá cao 60