BÀN THỜ THIÊN CHÚA BT09

Bàn Thờ Thiên Chúa

-Kích thước: 90cm x150cm (rộng* cao)

-Chật liệu gỗ: gỗ pơmu