Bàn Thờ Công Giáo BT35

Bàn thờ Công Giáo BT35(Tòa gia đình Công Giáo)

Kích thước: 120cm*50cm

Chất liệu: Gỗ pơmu, gỗ dổi, gỗ gụ