BÀN THỜ CÔNG GIÁO BT31

*Bàn thờ Công Giáo BT31

*Kích Thước: rộng 110cm – cao 120cm

*Chất liệu: gỗ pơmu