BÀN THỜ CÔNG GIÁO BT06

Bàn Thờ Công Giáo BT06

-Kích thước: rộng 115cm – cao 140cm

-Chật liệu gỗ: gỗ pơmu