Bàn thờ Chúa ở Bình Dương BT89

Mã sản phẩm BT89

Bàn thờ chất liệu gỗ trai nguyên khối

Tượng chất liệu composite