Bàn thờ Chúa BT08

-Toà gia đình 3 ô, 6 cột
-Chất liệu : gỗ pơmu
-Kích thước: 160cm * 180cm(rộng, cao)