Tòa Công giáo gỗ Dổi sơn son thếp vàng BT03

Bàn thờ Chúa bằng gỗ dổi sơn thếp vàng.

bàn thờ chúa rộng 110cm, cao 130cm.

Tượng Thánh giuse và đức mẹ cao 40 cm.

Tượng Chúa cao 50cm.