Có được đặt tượng Chúa Phục Sinh trên thánh giá?

Có được đặt tượng Chúa Phục Sinh trên thánh giá?

(Bàn Thờ Chúa) – Có được đặt tượng Chúa Phục Sinh trên thánh giá? Công đồng Trentô khẳng định: thánh lễ là hy tế của Đức Kitô do chính Người dâng trên bàn thờ.; và khi cử hành thánh lễ là Giáo hội thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu: Các con hãy làm việc […]